Obchodné podmienky

Základné informácie

Predávajúci: Michaela Čurgaliová, ČÁRLY

IČO:44862911
DIČ:1079899887
Letecká 7,949 07  Nitra


Zapísané na obvodnom úrade v Nitre, odbor živnostenského podnikania


č.OŽP-C/2009/07019-3

č.živnostenského registra 430-36218

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu 

Objednávanie tovaru

Kupujúci si formou nákupného košíka môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu. Na začiatok sa spotrebiteľ,môže zaregistrovať, (nie je to podmienka) vybraný tovar vložiť do košíka a vyplniť objednávku. Objednávka musí obsahovať:

-Meno zákazníka, telefónne číslo, presnú adresu, miesto dodania(ak sa líši od fakturačnej adresy)

-názov tovaru, rozmer, veľkosť, farba, množstvo

-forma úhrady

Návod: Kupujúci si vyberie tovar, klikne na ikonu do košíka, následne klikne v pravo na ikonu nákupný košík, tam sa Vám zobrazia všetky objednané položky. Ak máte záujem niečo doobjednať, stačí prejsť do katalógu a zopakovať postup. V nákupnom košíku si vyberiete spôsob platby, dopravy a pokračujete v objednávke. Následne je potrebné sa prihlásiť poprípade sa zaregistrovať.   Prechádza sa ku konečnému objednaniu tovaru, skontrolujete si všetky položky a kliknete na ikonku odoslať. Následne Vám príde potvrdzujúca správa o prijatí Vašej objednávky, spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy.

Po preverení stavu Vám v druhej správe oznámime termín dodania.

Tovar posielame od   2-14 dní odo dňa prijatia objednávky. Lehota dodania závisí od druhu tovaru. V niektorých prípadoch môže byť termín dodania dlhší, v tom prípade si vyžiadame Váš súhlas a až potom bude tovar objednaný. Ak je pri tovare uvedené: “ na sklade“,  tovar posielame obratom.

Tovar zasielame slovenskou  poštou . Doklady prikladáme k tovaru. Tovar je zabalený a zabezpečený voči poškodeniu. Balné neúčtujeme.

Tovar doručujeme len v rámci Slovenskej republiky, v prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územia SR je potrebné kontaktovať predajcu.

Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť dodávky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické poškodenie, nebudú akceptované.

Pri každom produkte je zobrazená aktuálna cena s DPH  v Eur aj v Sk ( prepočítaná kurzom 30,126.)

Vyhradzujeme si právo cenník meniť vzhľadom na zmenu ceny od dodávateľa.

doprava formou kuriér

Balík - tovar je doručený od 1-2 dní odo dňa podania

do 5,00kg-  6,00 Eur

od 5 do 10kg-6,5 Eur

od10 do 20kg-7,50 Eur

od 20 do 40kg-10,00 Eur

Forma úrady

Tovar je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Platba pri dodávke na dobierku:

Odberateľ tovar uhradí kuriérovi.

Prevodom na účet:

Odberateľ uhradí tovar na základe faktúry, ktorú mu pošleme elektronickou formou. Tovar bude zaslaný až po pripísaní úhrady na účet.

Vrátenie tovaru

Odberateľ má právo do 14 dní od doručenia objednávky vrátiť tovar v neporušenom stave a v originálnom balení. Tovar vrátite späť s priloženou kópiou dokladu o kúpe.

Sumu za tovar Vám vrátime prevodom na Váš bankový účet, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteného tovaru.

Sumu za poštovné, prepravnú službu, alebo dovoz nevraciame. Vrátený tovar formou dobierky nepreberáme. Zákazník je povinný v prípade vrátenia zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou, alebo prepravnou spoločnosťou. Ak sa obe strany dohodnú, tovar vieme vymeniť za iný tovar v rovnakej hodnote, ktorý zašleme s ďalšou objednávkou zákazníka, alebo samostatne. V prípade výmeny tovaru (ak sa jedná iba o samotný vrátený tovar), poštovné a balné neúčtujeme.

 

Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať maximálne 1 deň odo dňa poslania objednávky. Kupujúci ju môže zrušiť e mailom, alebo telefonicky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu  storno elektronickou formou. 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak nie je možné zabezpečiť objednaný tovar, alebo zabezpečiť tovar za dohodnutú sumu. V tom prípade mu peniaze do 14 dní vrátime, alebo mu ponúkneme náhradný tovar v rovnakej hodnote.

Za prípadné nezrovnalosti sa ospravedlňujeme a nezodpovedáme za chyby spôsobené aktualizáciou cenníka a prípadné slovné chyby.

Na stiahnutie: Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Ochrana osobných údajov

Fyzická osoba je povinná uviesť predávajúcemu svoje kontaktné údaje .

Právnická osoba je povinná uviesť predávajúcemu obchodné meno, adresu sídla, IČO,DIČ a ostatné kontaktné údaje.

V zmysle ust.§7 ods.1 zákona č.428/202 Z.z.o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov, výlučne  za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok e-shopu Michaela Čurgaliová - Čarly.  

Spracovávané údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

Reklamácia a záručná doba

Každý spotrebný tovar má čitateľne uvedenú záručnú dobu(krmivo). Pri ostatnom tovare je záručná doba spravidla 24 mesiacov. Ak to druh tovaru vyžaduje, kupujúci dostane potvrdený záručný list. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť ihneď po odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu nemôžeme uznať.

Tovar na reklamáciu treba zaslať späť predávajúcemu, spolu s kópiou dokladu o zakúpení tovaru.

Reklamovaný tovar musí byť čistý, primerane zabalený, aby nemohol byť poškodený počas prepravy. Sumu za poštovné nevraciame. 

Vyhradzujeme si  právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

UVEDENÉ CENY SÚ VRÁTANE 20% DPH.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A,Staničná 9,950 50 Nitra 1

Odbor výkonu dozoru tel.č.037/7720001,037/7720034,fax č.037/7720024

 


Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľom je Michaela Čurgaliová-Čárly, Letecká 7, 949 07 Nitra.


Poskytnuté údaje sa používajú len na účely,prijatia objednávky a následné zaslanie tovaru. Údaje môžu byť ďalej použité na upovedomenie o  prebiehajúcich akciách, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Za ich správnosť zodpovedá zákazník. Na iné účely sa súkromné údaje nepoužívajú. Pri objednaní tovaru sa poskytnuté údaje automaticky doplnia do faktúry, skontrolujú sa, tovar sa zašle a faktúra sa použije na účtovné účely. Zákazník uvedie údaje ako sú: meno, adresa, kontakt,  prípadne identifikačné údaje firmy. 

 Riadime sa §6, ktorý určuje zásady dodržiavania poskytnutých údajov. Ďalej sa riadime  §15, ktorý, ustanovuje informačnú povinnosť voči dotknutým osobám pri získavaní osobných údajov. Tieto sú podľa §19 chránené voči vplyvom tretích strán a podľa  §20  sme  vystavili bezpečnostnú dokumentáciu. V období spracúvania  osobných údajov zachovávame mlčanlivosť podľa §22.  Podľa §33 až 44 sme si splnili registračnú povinnosť a  v  prípade kontroly, vieme byť súčinný pri plnení ich úloh podľa zákona.

Zákazník potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol
prevádzkovateľom oboznámený s podmienkami spracúvania poskytnutých údajov,
podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

 

 

 


 

 

Váš nákupný košík obsahuje:

POLOŽIEK: 0
V HODNOTE: 0,00 EUR

Novinky pre zákazníkov internetového obchodu CARLY.sk.

Viac info